بررسی عوامل بزهکاری نوجوانان پسر شهرستان شاهین شهر دوره ی متوسطه تحصیلی (علوم اجتماعی)

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 10
حجم فایل 77 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

مقدمه هیچکس از مادر، مجرم متولد نمی شود ، خداوند همه بندگان خود را پاک و بی آلایش می آفریند . انسان در دوران اولیه زندگی خود معصوم است و اگر به گناهی آلوده شود از محیط خانوادگی ، اجتماعی و پرورشی اوست . زیرا انسان ساخته و پرداخته بنیادهای خانوادگی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی و روابط و مناسبات اجتماعی جامعه خویش است . به عبارت دیگر چگونگی رفتار و شخصیت افراد بیشتر به چگونگی محیط اجتماعی ، اقتصادی و تربیتی آنها بستگی دارد. ریشه درد بیشتر در جامعه است نه فرد باید به فکر بود و راهی پیدا کرد که از ارتکاب روز افزون جرائم جلوگیری شود. مجازات و شکنجه جلوی ارتکاب جرائم را نگرفته است دیده شده کسی که مرتکب خلافی شده و به زندان سپرده شده است . اگر بار دوم به زندان آمد و مدت زندانیش طولانی تر شده است چون جرمش سنگین تر بوده و برای بار سوم و چهارم با ارتکاب جرائم سنگین تر ، نیز مدت بیشتری را در زندان بوده اند . پس می توان گفت که زندان ممکن است برای برخی از مردم آموزشگاه مناسبی برای فراگیری جرائم سنگین تر باشد . چون در کنار مجرمین با سابقه تری زندگی می کند تبعیض و نامتعادل بودن شرایط اقتصادی و اجتماعی نیز عامل دیگری برای ارتکاب جرم و جنایت است . بهترین مثالش جامعه آمریکا و وجود اقلیتهای نژادی است که بیشترین مجرمین آن جامعه را تشکیل می دهد . توجه به ارزش های مادی و بی توجهی نسبت به امور معنوی و اخلاقی نیز یکی دیگر از عوامل ارتکاب جرم است. در جامعه ای که ارزش انسان به میزان ثروت و دارائی اوست نه به میزان آگاهی و فکرش . هر کس برای کسب موقعیت اجتماعی به هر طریقی که شده حتی از راه نامشروع درصدد کسب پول بیشتر می افتد. و حتی برای بدست آوردن پول بیشتر ممکن است مرتکب جرائمی مثل قتل شود تا موقعیت اقتصادی خود را تثبیت کند . بنابراین توجه بیشتر به ارزشهای معنوی انسان و سایر امور اخلاقی برای رهایی او از ارتکاب جرائم است . برخی ، ارتکاب جرم را نیز مانند سایر خصوصیات جسمانی که از طریق وراثت قابل انتقال است از نسلی به نسل دیگر قابل انتقال می دانند و می گویند فرزندان والدین مجرم از طریق وراثت مرتکب جرم خواهند شد چنانچه این نظریه نادرست را صحیح فرض کنیم . پس مجازات و کیفر فرزندان باید از بین برود چون آنها که خود نقشی در ارتکاب جرائم خویش ندارند و این حالت نابهنجار را از والدین خود کسب نموده اند . این نظریه نه تنها نادرست است بلکه همانطور که در مبحث اجتماعی شدن فرد با جامعه پذیری انسان بحث شده ، هر نوع واکنش اجتماعی ، رفتار وعملی را که از انسان سر می زند از شرایط اقتصادی و محیط اجتماعی و پرورشی خود ناشی می شود و به خصوصیات جسمانی و ارثی بستگی ندارد . حتی محیط اجتماعی می تواند به گسترش جرائم کمک کند ، دراین مورد نیز « دورکیم و لاکاسانی » به تأثیر تمدن و فرهنگ و شرایط محیط اجتماعی در ارتکاب جرائم اشاره کرده اند . آنها چنین می گویند : « محیط اجتماعی غذای پرورش بزهکار است ، میکروب (بزهکار) عنصری است که اهمیت پیدا نمی کند ، مگر روزی که غذای پرورش (محیط اجتماعی ) آن میکروب را مانند خمیری آماده کند ». موضوع تحقیق : موضوع پژوهش حاضر عبارت است از بررسی عوامل بزهکاری نوجوانان پسر شهرستان شاهین شهر از دیدگاه مدیران و مربیان تربیتی و متوسطه تحصیلی در این پژوهش سعی می شود عوامل بزهکاری نوجوانان پسر بررسی گردد . و اینکه ارضا نشدن بموقع و مشروع نیازهای نوجوانان برای آنها مسأله ساز خواهد بود و وظیفه و مشکل اساسی و مهم مربیان و معلمان یا همه مسولانی که با آموزش و پرورش نوجوانان سروکار دارند این که نیازهای عام و خاص را بدرستی دریابند . اهداف تحقیق : می دانیم که هر برنامه ای برای اصلاح و تغییر رفتار بزهکار در صورتی موفق می شود که شرایط اجتماعی ، اقتصادی و تربیتی همگام با آن اصلاح شود یا تغییر یابد . پس در این تحقیق اهداف زیر مدنظر بوده است . 1. بررسی عوامل گرایش به بزهکاری نوجوانان پسر 2. شناخت علل گرایش جرم جوانان در سطح شهرستان شاهین شهر 3. شناسایی سهم عوامل خانوادگی جوانان به بزهکاری 4. شناسایی سهم عوامل اقتصادی 5. شناسایی عواملی که از وقوع بزهکاری در جامعه پیشگیری می کند 6. شناخت زمینه های مؤثر در درمان و کاهش بزهکاری سوالات تحقیق : دراین تحقیق ابتدا سوالات اصلی مطرح می شود . به دنبال آن برای هر سؤال اصلی یک سؤال فرعی نیز مدنظر قرار می گیرد. سوالات اصلی : 1. آیا فقر اقتصادی در گرایش نوجوانان پسر به بزهکاری ارتباط دارد ؟ 2. آیا مهاجرت در گرایش نوجوانان پسر به بزهکاری ارتباط دارد ؟ 3. آیا محیط اجتماعی آلوده در گرایش نوجوانان پسر به بزهکاری ارتباط دارد ؟ 4. آیا موقعیت آشفته خانواده در گرایش نوجوانان پسر به بزهکاری ارتباط دارد ؟ 5. آیا فقر فرهنگی در گرایش نوجوانان پسر به بزهکاری ارتباط دارد ؟ سوال فرعی : 1. آیا بین دیدگاه مدیران با مربیان تربیتی رابطه معنادار وجود دارد . روش تحقیق : در این تحقیق از روش توصیفی پیمایشی استفاده می شود و تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف می کند و به شرایط و روابط موجود و آثار قابل مشاهده توجه دارد به توصیف و ضبط و تجزیه و تحلیل شرایط و روابط موجود که صورت واقعی دارد می پردازد . به منظور کشف داده ها اطلاعاتی به کار می رود که از طریق آنها می توان متغیرها را مورد بحث و بررسی قرار داد . هدف تحقیق از انجام این پژوهش ، توصیف عینی ، واقعی، منظم ، خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است . نادری و سیف نراقی 1372 ویژگیهای این نوع تحقیق را چنین بیان می کنند . 1. محقق در جمع آوری اطلاعات واقعی ، منظم به خصوصیات یک پدیده ویژه می پردازد . 2. محقق به مقایسه و ارزیابی وقایع می پردازد . 3. محقق به شناسایی و بررسی مسائل ، شرایط و وقایع جاری مبادرت می ورزد ص69. اهمیت موضوع تحقیق : جوانی دوره خوب فکر کردن ، داشتن آرزوهای بلند ، دوره شکوفایی و تکامل شخصیت و اوج یك زندگی انسانی است كه كلیه توانائیها، اعم از جسمی و روحی در این دوره در او بارور می شود . جوان به اقتضای دوره ای كه در آن بسر می برد بر علیه همه چیز می آشوبد وهر چیز را به زیر سؤال می كشد . نوطلب و خیرخواه و پویا است وقتی نیازهای مشروع جوانان برآورده نشود این عدم تامین منجر به وقوع عكس العمل ها و ایجاد مشكلاتی برای خود و جامعه می شود پس باید ابتدا نیازها شناخته شود تا در جهت نیازها حركت كرده و برای آنها راه حل بیابیم . بنابراین مربیان و معلمان یا همه مسولانی كه با آموزش و پرورش نوجوانان سروكار دارند این است كه نیازهای عام و خاص هر نوجوان را به درستی دریابند . و معلمان می توانند پس از آشنایی دقیق با نیازهای سنی یا رشدی ایشان در تدریس خود از روش ها و شیوه هایی استفاده كنند كه در كمك به حل مسائل آنها مؤثر واقع شوند . و با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق سعی كنیم كلیه خصوصیات محیطی را كه گمان می رود عامل بزهكاری باشند مورد توجه قرار بدهیم و بكوشیم برای نوجوان یا نوجوان اقدامات معینی كه جنبه پیشگیری داشته باشند انجام بدهیم . محدودیت تحقیق : الف : محدودیت های در اتیار پژوهشگر – محدود بودن اجرای تحقیق كه فقط در شهرستان شاهین شهر این تحقیق انجام گرفت . – محدود بودن نمونه تحقیق ، منظور استفاده از دیدگاههای مدیران و مربیان تربیتی كه در این تحقیق دیدگاههای معملمان ، والدین و حتی دانش آموزان مورد بررسی قرار نگرفته است . ب – محدودیت های خارج از كنترل پژوهشگر – عدم همكاری مؤسسات دولتی ، عدم همكاری دانشگاهها با پژوهشگر در زمینه ادبیات تحقیق متغیرهای تحقیق در این تحقیق متغیر وابسته عبارت خواهد بود از بزهكاری نوجوانان پسر در شهرستان شاهین شهر از دیدگاه مدیران و مربیان تربیتی و متغیرهای مستقل عبارتند از : 1. فقر اقتصادی 2. مهاجرت 3. محیط اجتماعی آلوده 4. موقعیت آشفته خانواده 5. فقر فرهنگی تعریف و اصطلاحات تحقیق بزهكاری : فرجاد (1369) در این زمینه چنین می گوید : ‹‹ بزهكاری اقدام به عملی كه برخلاف موازین ، مقررات قوانین و معیارهای ارزشی فرهنگ هر جامعه باشد در آن جامعه بزهكاری تلقی می شود .›› ص52 بزه : منصور (1368) در كتاب خود در این مورد چنین می نویسد ‹‹ ارتكاب جرمهائی كه كمتر از سن معینی به وقوع پیوسته كه میزان این سن بدست قانون است و برحسب جوامع مختلف متفاوت است›› . ص22 بلوغ : ملك پور(1369) دراین مورد چنین نوشته است ‹‹ مرحله ای است از زندگی كه حد فاصل میان كودكی و بزرگسالی است معمولاً سن بلوغ به طور متوسط از 11 سالگی شروع و در 18 سالگی پایان می یابد معمولاً در دختران 9 سالگی و در پسران 13 سالگی است ›› . ص 64 بحران هویت : ملك پور (1369) در این باره چنین می گوید : ‹‹ یكی از تحولات روانی دوران بلوغ است كه نوجوان می خواهد خود را نشان دهد و این با فاصله گرفتن از پدر و مادر شروع می كند و با دور ریختن ارزشها و فاصله گرفته از پدر و مادر شروع می كند و با دور ریختن ارزشها و فاصله گرفتن از آنها موجب می شود نوجوان ، دچار خلاء روانی شود و این را نمی توان تحمل كند كه در این حالت برخورد صحیح والدین به نوجوانان كمك خواهد كرد تا این برهه پرتلاطم و آشوب بگذرد›› . ص43 جنایت : منصور (1368) در این باره می نویسد: ‹‹ تخلف بزرگ نسبت به قوانین مدنی ، عمل خلافی كه توسط قوانین ممنوع اعلام شده است و همواره با محكومیت اجتماعی است .›› ص 70 شخصیت : ساعتچی (1368) دراین باره چنین می نویسد : ‹‹ مجموع خصوصیات فرد از نظر ساختمان بدنی ، حالات ، رفتار علایق ، بازخوردها ، ظرفیتها ، توانائی ها و استعدادها كه او را از افراد دیگر متمایز می كنند كل حالات و خصوصیات خود را آنطور كه دیگران او را می بینند.›› ص 38 مزاج : براهنی و همكاران (1368) در كتاب خود چنین نوشته است : ‹‹ جنبه وجهی از شخصیت كه در حالات و تغییرات خلقی خاص یك فرد منعكس است سطح كمی واكنش و انرژی ›› ص 20 منش : ساعتچی (1368) در كتاب خود چنین می گوید : ‹‹ شخصیت فرد وقتی از نقطه نظر اخلاقی یا معنوی در نظر گرفته می شود معمولاً به صفات نسبتاً پایدار شخصیت منش گرفته می شود ›› .ص 15 مجرمین به عادت : دانش (1369) در این باره نوشته است : ‹‹ تحت تاثیر عوامل جرم زا به فعالیتهای ضداجتماعی عادت می كنند رفتار آنها ارثی نیست بلكه اكتسابی است.›› ص35 خانواده های آشفته : احمدی (1369) در این باره چنین نوشته است ‹‹ خانواده هایی است كه والدین آنها هر دو تندخو و مستبد هستند كه در اینجا نه پسران و نه دختران الگوی مناسبی برای رفتار خود ندارند نوجوان از طرف ، پدر و مادر مورد بی مهری قرار می گیرند و نمی توانند رفتار مناسب را فرا گیرند.›› ص 73 جامعه جرم خیز : فرجاد (1369) در این باره نوشته است ‹‹ منظور جامعه هایی پیشرفته و یا صنعتی امروز است كه خود را اسیر تكنولوژی كرده و روابط انسانی را فراموش كرده اند ››. ص45 فصــــل دوم ادبیات تحقیق مقدمه معمولاً بزهكاری و ارتكاب جرم جز در بعضی موارد خاص مثلاً در جرائم غیر عمدی نظیر بزهكاری اتفاقی ، مانند بزهكاری مربوط به تصادفات وسایل نقلیه و امثال آن درسایر موارد بدون سابقه و ناگهانی است . هر فردی معمولاً قبل از این كه مرتكب بزه شود دارای وضع و حالتی است كه در اصطلاح پزشكی در آن حالت قبل از ارتكاب جرم گفته می شود . و این وضع غیرعادی در طول مدت كم و بیش طولانی بوجود آمده و شدید شده و بالاخره با برخوردها و تركیب با علل و عوامل دیگر به مرحله حاد و ارتكاب جرم رسیده است . همچنین یافتن علل و زمینه هایی كه سبب عینی حالت وضعیتی شده كه منتهی به بزهكاری گردیده و مهمترین بحث محققین را تشكیل می دهد با توجه به نتایج تحقیقاتی كه به عمل آمده به بررسی تاریخچه بزهكاری می پردازیم . سقراط (399-470 م) فیلسوف یونانی ضمن انتقاد از نحوه مجازات مجرمین می گوید : ‹‹ ما نبایستی با تبهكاران با خشونت رفتار كنیم بلكه باید به آنها بیاموزیم كه به چه ترتیب از ارتكاب بزهكاری خودداری نمایند . زیرا جنایت شهره نادانی و جهل است و تعداد بی شماری از افرادی كه در نتیجه بدشانسی نتوانسته اند معرفتی كسب كنند مرتكب جرم می شوند.›› افلاطون (347-428 م) ‹‹ در شروع علل و قوانین جرائم ، عوامل اقتصادی اجتماعی مخصوصاً فقر و ثروت را منشاء بروز جرائم اعلام و معتقد است كه در عوامل مذكور عواطف انسانی را دگرگون ساخته و افراد را به ارتكاب بزه می كشاند.›› جالینوس(130-200 ق.م) ‹‹ فیلسوف و پزشك رومی سعی داشت به روش علمی آن زمان بیماریهای روانی را مورد بررسی قرار داده و خواهان درمان بزهكاری بیماریهای روانی بود . پس از مرگ جالینوس جن گیری و افكار خرافاتی رواج یافت و تحقیقات علمی دچار وقفه گردید با ظهور مسیحیت نظریات اخلاقی فلاسفه با افكار مذهبی آمیخته شد . روحانیون مسیحی ابتدا برای جلوگیری از خونریزی خواهان تقلیل مجازات بودند اما به تدریج كه روحانیون مسیحی قدرت بدست گرفتند برای حفظ قدرت خود از اجرای مجازات های شدید باكی نداشتند توماس موریس نویسنده انگلیسی فقر را عامل مهم شورشها و اغتشاشات و ارتكاب بزه دانست . و برای حفظ امنیت و تقلیل بزهكاری تعدیل ثروتها را پیشنهاد كرد . دلاپورتا(1618-548 م) ‹‹ پزشك ایتالیایی در كتاب خود تحت عنوان قیافه شناسی روابطی كه بین قسمتهای مختلف چهره و خصیصه های گوناگون افراد وجود دارد مورد مطالعه و قیافه دیوانگان و كسانی را كه رفتار خشونت آمیز داشتند با حیوانات

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی تاثیر هوش هیجانی وایجاد و حفظ طراوت (علوم اجتماعی)

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 18
حجم فایل 96 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه

 

انسان موجودی اجتماعی است و برای زندگی اجتماعی سالم و سودمند تعلیم وتربیت لازم است.در گذشته به جهت سادگی جوامع بشری ،آموزش از شكل ساده و ابتدایی برخوردار بود ،چنانكه این امر در خانواده صورت می گرفت. با پیچیده تر شدن زندگی و احتیاج به آموزش های سطح بالا و كسب مهارت های لازم برای ساخت لوازم و وسایل و فراهم كردن امكانات زندگی ، و از طرفی سازگاری با این محیط پیچیده ،مدارس به شكل امروزی تاسیس شدند .،چنانكه ادامه حیات جمعی ،یعنی انتقال میراث فرهنگی یك جامعه و گسترش و پیشرفت آن تا حدود زیادی از طریق مدرسه صورت می گیرد .

امروزه تحقیقات نشان داده است كه هر مدرسه ای كه از نشاط و شادكامی بیشتری برخوردار باشد از كیفیت و كارآیی بالاتری نیز برخوردار است . ایجاد و حفظ طراوت و شادابی كه تشكیل یافته از رضایت +سطح لذت باعث مسرت ، نشاط ،دل خوشی و خوشبینی افراد در جامعه ، مدارس و سایر نهادهای كشور می شود ( براساس نظریه های اندیشمندان مختلف از جمله برتراند راسل كه اظهار داشته است:”رغبت همگانی ترین و متمایزترین نشانه های انسان شاد است ،یعنی رفتار توام با اشتیاق و رغبت .” و یا پرفسور مك گیل از اندیشمندان معاصر معتقد است:”شادی دوست داشتن است.”)

بوجود آمدن مدرسه ای شاد و با نشاط و با كیفیت در آموزش و پرورش به عوامل مختلف بستگی دارد . ،این عوامل عبارتند از :مدیران، معلمان ، دانش آموزان ، كه این اشخاص به نوبه خود تحت تاثیر هوش هیجانی قرار دارند .

هوش هیجانی موجب قوی تر شدن مهارت های اجتماعی افراد می شود به طوریكه آنها به راحتی می توانند رفتار دیگران را در سمتی كه می خواهند اداره كنند ،خواه با توافق او برای ایجاد رفتار جدیدی باشد،خواه برانگیختن او برای ایجاد رفتار ،عملكرد یا تولید رفتارجدید باشد .

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

اوغات فراغت (علوم اجتماعی)

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 13
حجم فایل 10 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

اوقات فراغت : 

ماده یک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، یک سوم از اوقات فراغت هر فرد ایرانی را پس از فراغت از کار و خوابیدن به گذران اوقات فراغت و تفکر و اندیشیدن (عبادت) تخصیص داده است.

در متون، فراغت به معنای آسودگی و آسایش و آزاد بودن که تلویحا آزادی از کار و هرگونه عمل جبری در آن  نهفته شده، آمده است اوقات فراغت از زمانی که بعنوان یک مقوله جامعه شناسی مورد نظر قرار گرفته از نظر گاههای گوناگون تعاریف متفاوتی برای آن قائل شده‌ اند در فرهنگ لیتره (littre) فرصت و زمانی که پس از انجام رساندن کار و شغل روزانه باقی می‌ماند آمده و لغتدان دیگری چون اوژ (Ause) برای فراغت یا لیژور (leisure) مفهومی جدید و محدودتری قائل شده و آنرا سرگرمی تفریحات و فعالیتهای دانسته که هنگام آسودگی از کار عادی با شوق و رغبت به آنها روی می‌کنند. امروز مفهوم فراغت اوقاتی که کار نمی‌کنیم می‌باشد.

دو مازیه جامعه شناسی فرانسوی ،‌ فراغت را چنین بیان می‌کند مجموعه فعالیتهایی که شخص پس از رهایی از تعهدات و تکالیف شغلی خانوادگی و اجتماعی با میل و اشتیاق به آنها می‌پردازد و غرضش استراحت ، تفریح یا توسعه دانش خود یا به کمال رساندن شخصیت خویش یا به ظهور آوردن استعدادهای خلاقیت و یا بالاخره بسط مشارکت آزادانه در اجتماع » است این تعاریف در عین داشتن نکات عمومی و مشترک برای کلیه گروههای اجتماعی و فرهنگی مصداق دارد.

از بیان مطالب فوق چنین نتیجه می‌شود که اوقات فراغت 2 وجه دارد.

اول: وجه عملکرد و کیفی که لزوما با نوعی رضامندی و خلاقیت همراه است .

دوم: وجه ساختاری که از نظر فرم و شکل بایستی با ساختار انسانی و خانواده برای رفع نیازها تکیه نماید.

نظریه پردازانی که بر جنبه‌های ساختاری و فضایی (Spatial) اوقات فراغت تکیه داده‌اند، تاکید بر انطباق نوعی فرم با عملکرد (فانکشن)‌ دارند. فرمی و شکلی که ناشی از رفتار و احتیاجات انسانی، خانواده و جامعه باشد. خصلت‌ها  و ویژگیهای ساختار این فضاها برای گذران اوقات فراغت را بشرح زیر می‌توان خلاصه کرد:

1-  ایجاد شرایطی برای خصوصی بودن و تنهایی برای فرد و خانواده‌اش (محرمیت)

2-  ایجاد ارتباط با طبیعت یا پدیده‌های طبیعی که انسان را بر هستی و گذران مرتبط سازد.

3-  برخورداری و ارائه موقعیت مکانی و زمانی که در اختیار قرار می‌دهد و نوعی آزادی در تملک زمان، وقت و مکان برای فرد و خانواده بوجود می اورد.

4-  فراهم آوردن زمینه‌های تجمع و همگرایی اجتماعی با مردم و کسانی که بی‌واسطه و تصادفی جمع شده‌اند و نوعی برخوردهای رو در رو اجتماعی برای فرد ایجاد می‌کند.

5-  ایجاد انگیزه‌های مسرت و شادمانی و هر انگیزه‌ای که برای مدتی تفکر و اندیشه او را به مسائلی غیر از آنچه که در مسیر فعالیتهای زندگی روزمره و شغلی داشته است خارج می‌سازد.

6-  ارائه امکانات قابل دسترسی و مورد قبول از نظر اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی باشد.

7-  تنوع در فضاها و تفاوت در اندازه‌ها می‌تواند فضاها را برای گروههای مختلف قابل شناسایی و وضوح نماید.

8-  زمینه خلاقیت و کنجکاوی را فراهم آورده و جنبه‌های فرهنگی و آموزشی آن پیام آورباشد.

9-  ضمن ایجاد نوآوری و ابهام انگیزی در فضاسازی ، نوعی ارتباط ارگانیک با سلایق داشته باشد.

ایده‌های طراحی پروژه  

پروژه مجموعه فرهنگی ورزشی و اقامتی مخابرات خراسان رضوی به مساحت حدود 32 هکتار در کیلومتر 18 جاده مشهد شاندیز (سایت ویرانی) واقع شده است.

در طرح این مجموعه چند عامل مهم مد نظر قرار گرفته.

1- پاسخگویی به مسایل فضایی و کالبدی در مقیاس شهر مشهد

2- پاسخگویی به مسایل عملکردی و زیبایی شناختی در مقیاس معماری مجموعه

3- ایجاد هویت و فرم‌های نمادین و طراحی فراگیر در مجموعه با توجه به موقعیت مناسب و پتانسیل‌های پروژه

در مرحله اول طراحی پس از بررسی ها و مطالعات اولیه سایت به استقرار و مکانیابی عناصر درون سایت با توجه به ویژگیها و پتانسیل‌های موجود پرداخته شد و سعی بر ایجاد فضاهایی پویا گردید.

در ادامه پیشبرد طرح ، نقطه ورودی اصلی به مجموعه پس از گذر از دروازه‌ اصلی میدان تعبیه شده که حرکت و پخشایش بار از آنجا صورت گیرد. مکانیابی این بخش به گونه‌ای انجام شد که استفاده کنندگان از مجموعه قدرت انتخاب و آزادی در فضا داشته باشند و در ادامه با طراحی مسیرهای دسترسی سواره و پیاده لازم علاوه بر ایجاد سیرکولاسیون سیال و روان در مجموعه به ایجاد هیجان و انگیزه لازم در کل مجموعه کمک نمودیم چرا که انسان در مسیرهای منحنی‌ و دوار زاویه دیدها و نماهای مختلفی را مشاهده می‌کند و این عمل باعث می‌شود که بسیاری از پرسپکتیوهای زیبا را در حال حرکت مشاهده نماییم همچنین در حاشیه سایت، مسیر امنیتی برای کنترل و حفظ امنیت تعبیه شد.

در ادامه در پی مطالعه ارزشها و نقاط قوت و ضعف سایت و برنامه ریزی فیزیکی به طراحی و استقرار عناصر اصلی طرح در محل‌های مورد نظر پرداخته شد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

اعتیاد و طلاق (علوم اجتماعی)

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 68
حجم فایل 37 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

اهداف پژوهش و اهمیت آن

در این تحقیق سعی ما بر آن است تا نقش اعتیاد به مواد مخدر در فقر را با توجه به امکانات موجود بررسی نموده و از طرف دیگر گامی خواهد بود جهت انجام تحقیقات بعدی و پرداختن به موضوعات اجتماعی دیگر که هر کدام به نحوی با این قضیه در ارتباط بوده که توجه بیشتر مسئولان و دست اندرکاران به خود را می طلبد و در نهایت سعی ما بر این است تا ببینیم، می توانیم راهی به اندیشیم تا فرزندان طلاق از بلای خانمانسوز به اعتیاد در امان باشند یا خیر؟

روش تحقیق

در این روش ما از روش میدانی در کتابخانه ای همراه با ارائه پرسشنامه مورد استفاده قرار می گیرد.


پیش گفتار

پیوند زناشویی نیز همانند همه ی روابط انسانی دیگری می تواند دستخوش افت و خیزهایی شود. گاه این پیوند مستحکم تر از آغاز آن ادامه می یابد و گاه مجموعه یی از دلایل این رابطه را به بست کشانده و تداوم آن را نا میسر می سازد. اگر گسست این پیوندها تنها آینده ی زن و شوهر را تحت تاثیر قرار می داد، شاید چندان اهمیتی نداشت و فقط آن دو نفر می بایست با عوارض ناشی ازا ین جدایی بسازند. اما وقتی در اطراف خود به زوج هایی بر می خوریم که از هم جدا شده اند، در می یابیم که نزدیکان آنان، از فرزندانشان گرفته تا پدر و مادر، همگی متاثر از قطع این رابطه اند، رابطه ای که به ظاهر میان دو نفر شکل می گیرد ولی چون شالوده ی خانواده را می سازد تداوم یا گسست آن به عنوان یک واحد اقتصادی و اجتماعی بر کل جامعه اثر می گذارد.

به عبارت ساده تر، زن و شوهری که کارشان به جدایی می کشد هم خود باید بار شکست رابطه یی را که انتظار تداوم آن می رفت بر دوش بکشند و گاه از این بابت تعادل روحی خود را از دست بدهند و هم مسئولیت بزرگ کردن فرزندانی را به تنهایی یا با همسر دیگری متحمل شوند، آن هم در حالی که نه خود نه فرزندان شان آمادگی روانی چنین تغییری را ندارند. بسیار پیش آمده است که فرزندان طلاق سرنوشت ناگواری پیدا کرده اند. برای نمونه، مرد همسر دیگری اختیار کرده است و یا زن به همین ترتیب و برای فرزندان ازدواج اول جایی در خانواده ها نیست. این بچه ها گاه طرد می شوند یا مورد آزار قرار می گیرند و در بهترین حالت از آنان غفلت می شود و کسی مسئولیت آنان را نمی پذیرد. البته زن و شوهری که از هم جدا شده اند مورد شماتت اجتماع قرار می گیرند که چرا به فکر فرزندان خود نبوده اند. می بینیم تا مدت ها پس از جدایی نیز هنوز حرف آنان بر سر زبانهاست. در عین حال فراموش نکنیم در جوامع سنتی مانند کشور ما وضعیت زنان طلاق گرفته عموما بسیار دشوارتر است. آنان بیشتر از هر کس دیگری سرزنش می شوند که چرا با شرایط ناگوار نساختند تا فرزندشان چنین آواره نشود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ازدواج و تابعیت زن ایرانی 30 ص (علوم اجتماعی)

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 30
حجم فایل 26 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ازدواج و تابعیت زن ایرانی

چکیده

«ازدواج» و «تابعیت» دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هریک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.

واژگان کلیدی :

زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.

 

تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می توان به بیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی برد. تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث های گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضاً مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشأ وحی، سخنانی ایراد فرموده اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب ها نوشته و سخنرانی ها کردند.

موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی می کند، در برخی موارد دستخوش برخی جنجال های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته، به نحوی که جوامع برای دست یابی به جایگاه شایسته این قشر عظیم در بعضی موارد دچار تردید و اشتباه شده اند، در این بازار جنجال سوداگران نیز بیکار نبوده و وجاهت و جذابیت زنان را چاشنی تبلیغات مجازی خود نموده اند، در این حال شأن و منزلت جامعه زنان و ارکان خانواده ها از این طریق تخریب می شود. مبارزه با این شیوه انحرافی یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر زنان پیشرو به شمار می رود. به هر حال عنایت همه جانبه دخلی و بین المللی این حقیقت را آشکار می سازد که زنان حقوق از دست رفته ای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو ممکن احیا گردد. [1]

ازدواج و تابعیت در «دسته ارتباط»[2] احوال شخصیه توصیف می شوند. [3]  سؤال مهم این است که ازدواج به معنی انعقاد قرارداد زوجیبت یا مزاوجیت که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد، چگونه با موضوع تابعیت که به معنای رابطه بین فرد و دولت می باشد و در دامنه حقوق عمومی قرار دارد؛ با یکدیگر مرتبط می شوند؟ از دیدگاه حقوق داخلی ایران (و بسیاری از کشورها) اگر زوجین تبعه ایرانی باشند و درخارج از کشور ازدواج کنند، مطابق ماده 6 ق. م روابط ماهوی این نکاح تابع قانون ملی زوجین است


[1] .  هاشمی ، 74 – 73 : ش 15، ص 270.

[2] .  حقوقدانان روابط حقوقی متجانس را در دسته هایی قرار می دهند که به آن دسته های ارتباط می گویند.

[3] .  الماسی، 1382، ص 33.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تحقیق در خصوص تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور (علوم اجتماعی)

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 50
حجم فایل 308 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تحقیق آماری در خصوص

تاثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر

در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقیق و پژوهش : محمد  سلیمانی

راهنما : دكتر محمود دانش بیان

1386

 

 

سرمقاله

امروزه كسی نیست كه در خصوص مضرات و اثرات سوء سیاسی،اجتماعی و فرهنگی معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر شكّی داشته باشد.كارشناسان و صاحب نظران معتقدند كه در حال حاضر بحران مواد مخدر در كنار 3 بحران یعنی((بحران نابودی محیط زیست،بحران تهدید اتمی و بحران فقر))به عنوان مسئله روز در آمده است.طبیعی است كه حل این بحران و معضل و بلای خانمانسوز از عهده یك سازمان و یا چند مرجع،آن هم صرفاً با یك بر خورد قهری نه تنها خارج بوده بلكه نگرش یك بُعدی به مسئله است و وضعیت فعلی را بدتر خواهد نمود.به گونه ای كه عمیقاً احساس می شودتنها راه حل موضوع،خارج شدن از ((برنامه روزی))و گام برداشتن در مسیر ((برنامه ریزی))و ایجاد عزم ملی و بسیج همگانی در این راستا است.
اعتیاد یا به تعبیر آن وابستگی به مواد مخدر و سوء مصرف آن در قرن حاضر از مهمترین و دردناكترین معضلات بشری است.سیل خروشان اعتیاد بی رحمانه در مسیر حركت خود،كودكان،نوجوانان و جوانان و حتی سالخوردگان را طعمه قرار داده و علاوه بر متلاشی كردن كانون گرم و پاك خانوادگی سبب ناكامی در زندگی و تمایل بخودكشی و مرگ در آنها نیز می گردد.

 

 

 

 

موضوع تحقیق:

 

تحقیق آماری در خصوص ارتباط وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده بر معتاد شدن افراد در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور

 

 

مسئله تحقیق:

 

1.  بررسی فراوانی های مربوط به اعتیاد در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور

2.  میزان ارتباط وضعیت اقتصادی خانواده با اعتیاد

3.  میزان ارتباط سطح درآمد برای ارائه تفریحات سالم و اعتیاد

4.  ارتباط سطح سواد و اشتغال با  شیوع اعتیاد

مفاهیم تعریف شده در مسئله و موضوع تحقیق:

الف: زندانیان   ب: خانواده     ج:اعتیاد      د: وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد و خانواده ها

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

افسردگی درزنان 50 ص (علوم اجتماعی)

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 50
حجم فایل 143 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

با آنكه در دهه های اخیر‘ پیشرفت های سریع و شگفت انگیزی نصیب جامعه پزشكی گردیده با این حال یك نوع حس بلاتكلیفی و سرماخوردگی نهانی در بین مردم به ویژه در گروه زنان گردیده است. این ناراحتی های گوناگون روانی طبیعتاً جسم آدمی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و شخص را تا سر منزل بیماری های روان تنی و روانی مانند « افسردگی » كه یكی از عواقب آن خودكشی است می رساند. به عقیده عده ای از دانشمندان بیش از 60 درصد بیماری های جسمی اغلب به علت فشارهای روانی و عوارض گوناگونی بر دستگاههای مختلف بدن و از جمله كاهش عمر طبیعی شخص می گذارد.

در جامعه ی كنونی كه مملو از مشكلات و محیط های متشنج است‘ زمینه ی بیش تری برای بروز بیماری های روانی مهیا شده است و به طبع افسردگی هم به خصوص در زنان روبه افزایش است. به همین علت در این تحقیق ( افسردگی در زنان ) سعی بر شناسایی این بیماری و عوامل به وجود آورنده ی آن به خصوص در زنان شده است و در آخر راه های كسب آرامش از نظر روان شناسی و دیدگاه های قرآن و روایات در مورد افسردگی بیان شده است.

روش تحقیق در این مقاله بر اساس روش كتابخانه ای و روش اسناد و مداركی و توصیفی و همچنین از منابع دست اول دینی ( قرآن‘ نهج البلاغه و غررالحكم ) و دیگر منابع دست دوم استفاده شده است.

افسردگی یك انحراف خلقی است به عبارت دیگر افكار منحرف و فریب آلود مجموعه ای از احساسات و غم و اندوه‘ عدم اعتماد به نفس‘ بی تفاوتی‘ بی حوصلگی‘ خستگی و ضعف و … را تحت عنوان افسردگی در فرد به وجود آورده است. علل افسردگی عبارتند از : علل شیمیایی‘ نورونی‘ سكته‘ سیستم اندوكرین‘ افكار منفی و علل ژنتیكی.

افسردگی عمده در میان زنان 18 تا 44 ساله بیشتر شیوع دارد و معمولأ در اواخر دهه بیست زندگی آغاز می شود. در اوایل دهه بیست زندگی ناسازگاریهای زناشویی‘ برای كسانی كه ازدواج كرده اند‘ اغلب به نقطه اوج خود می رسد. در گـذشته‘ رایـج ترین داروهـای درمـان افـسردگی‘ داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای؛ ایمی پرامین ( توفرانیل ) و آمی تریپ تیلین ( ایلاویل ) یا بعد از موفقیت این داروها‘ بازدارنده های منوآمین اكسیداز فنلزین ( نوردیل ) و سولفات ترانیل سیپرمین ( پارنات ) بودند. در اكثر موارد‘ این داروها عوارض جانبی ( خشك شدن دهان‘ خواب آلودگی‘ سرگیجه و افزایش وزن ) به همراه دارند و نمی توانند از آن ها برای كسانی كه به بیماری های متعدد دیگری دچار هستند‘ استفاده كرد.

راه های كسب آرامش از نظر روان شناسی عبارتند از :توقعات خود را كاهش دهید؛ برای كسب آرامش‘ صراحت گفتار داشته باشید.

راه های كسب آرامش از نظر قرآن و روایات عبارتند از : خداوند می فرماید : « وَ مَن أعرَضَ عَن ذِكری فَإنَّ لَهُ معشیةً فَتنَتاً. طه 124

و هر كه از یاد من دل بگرداند‘در حقیقت زندگی تنگ و سختی خواهد داشت. »

و نیز در سوره رعد آیه 27 می فرماید :

« … إلا بِذِكرِاللّه تَطمَئِنَّ القلوب . آگاه باشید كه دل ها با یاد خدا آرامش می یابد. »

رسول الله ( ص ) می فرمایند : « إن هَدفی فی الدُنیا یحبُكَ اللّهُ وَ إن هَدفیما ایدی الناس یحبُكَ الناسُ : به دنیا بی رغبت باش‘ تا خداوند دوستت بدارد به آن چه در دست مردم است بی اعتنا باش تا مردم دوستت بدارند. »

امام علی ( ع ) می فرمایند : « أعظمُ البَلاءِ إنقِطاعِ الرَّجاء : بزرگ ترین بلا نومیدی است. »

در سخنی دیگر آن حضرت فرموده اند كه : « قَتَلَ القُنوطُ صاحِبَهُ : نومیدی‘ صاحب خود را           می كشد.»

امام باقر ( ع ) می فرمایند : «[SP]َیرُالمالِ الثِّقَةُ بِاللّهِ والأسِ مِمّا فی ایدی الناسِ : بهترین سرمایه اعتماد به خداست و چشم طمع بركندن از آن چه مردم دارند. »

امام صادق ( ع ) می فرمایند : « الیأسُ مِمّا فی ایدی الناسِ عزّ المؤمِنِ فی دینِهِ : قطع امید كردن از آن چه مردم دارند‘ مایه عزت دین مؤمن است. »

كلید واژه:

 افسردگی: به معنای غم و اندوه‘ ملال و بیحالی است كه واسطه میان غم اندوه و شاد است. یك حالت‘ شادی و نشاط و حالت دیگر غم و اندوه. اما وقتی كه غم و شادی طبیعی نبود و غم و مكروهی هم عارض نگردیده باشد این حالت بینابین را افسردگی گویند.

 

 

 

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پژوهشی در اعتیاد (علوم اجتماعی)

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 52
حجم فایل 187 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

فهرست

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق                                                                                                1

مقدمه                                                                                                                                      2        

بیان مسئله                                                                                                                                5

تعریف دانش آموز یش دانشگاهی                                                                                      6

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                                     7

اهداف تحقیق                                                                                                                         9

فرضیه های تحقیق                                                                                                                 9

تعیین متغیرها                                                                                                                          10

تعاریف عملیاتی مفاهیم                                                                                                        10     

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق                                                               12

تاریخچه مواد مخدر                                                                                                             13

تاریخچه تریاك و مواد مخدر در ایران                                                                             16

تاریخچه مصرف  هروئین در ایران                                                                                      18

قوانین ایران درباره اعتیاد                                                                                                      18

تاریخچه كنترل بین المللی مواد مخدر                                                                                19

تاریخچه عملی تحقیق                                                                                                          20

فصل سوم: روش تحقیق                                                                             22

نوع تحقیق                                                                                                                              23

ابزار اندازی گیری                                                                                                                 23

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها                                                                   24

جدول ها و نمودارها                                                                                                             25

فرضیه ها                                                                                                                                 42

فصل پنجم: نتیجه گیری                                                                              47

خلاصه تحقیق                                                                                                                                    48

ارائه پیشنهادات                                                                                                                      49

محدودیت های تحقیق                                                                                                         49

محدودیتهایی كه در كنترل محقق است                                                                             50

ضمائم: پرسشنامه ارائه شده به دانش آموزان                                               51

منابع و مآخذ                                                                                                                          52

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله (علوم اجتماعی)

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 60
حجم فایل 76 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله

 منطقه یک تهران

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                           صفحه

چکیده                                                                                                             1

فصل اول کلیات تحقیق                                                                                       2

مقدمه                                                                                                              3

بیان مسئله                                                                                                        4

سوال مسئله                                                                                                     5

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                               5

متغیرهای تحقیق                                                                                            6

فرضیه تحقیق                                                                                                  6

فصل دوم پیشینه تحقیق                                                                                        7

ویژگی های شخصیتهای ضد اجتماعی                                                          8

علل رفتار ضد اجتماعی                                                                                  9

خلاصه ای از بحث و بررسی اختلال شخصیت ضد اجتماعی                                   20

فصل سوم روش تحقیق                                                                                        31

جامعه مورد مطالعه                                                                                         32

حجم نمونه                                                                                                     32

روش نمونه گیری                                                                                          32

ابزار اندازه گیری                                                                                          33

روش تحقیق                                                                                                   34

روش آماری                                                                                                   34

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                   35

مقدمه                                                                                                              36

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری                                                                            42

بحث و نتیجه گیری                                                                                        43

پیشنهادات                                                                                                        45

محدودیت های پژوهش                                                                                46

ضمائم                                                                                                              47

منابع                                                                                                                53     

 

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر مقایسه رفتار ضداجتماعی دربین جوانان حدود سنی 22 ساله منطقه یک تهران در دو گروه معتاد وغیر معتاد که زمینه عنوان شده عبارتنداز رفتار ضداجتماعی دربین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است که جامعه مورد مطالعه جوانان حدود سنی 22 ساله منطقه یک تهران است که 120 نفر عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون m.m.p.lبرروی آن اجرا گردیده ومقیاس pd  رفتار خود اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است وبعد از بدست آوردن نمرات از این پرسش نامه که دارای 1 سؤال درگزینه ای بله وخیر است و نمره گذاری این آزمون از طریق کلید صورت می گیرد که جهت آزمون فرضیه از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که رفتار ضد اجتماعی در بین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است وبین دو گروه از لحاظ رفتار ضد اجتماعی تفاوت وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 5%است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

دراکثر جوامع بشری چه از جنبه تاریخی وچه در زمان معاصر ،پنج نهاد اساسی را در شکل گیری شخصیت افرادی موثر می دانند که عبارتنداز :اجتماع ،خانواده ،محگنان ومدرسه ومذهب ،ممکن است عواملی مانند وسایل ارتباط و تبلیغات وایدئولوژیهای خاص تاثیر این نهادها را تاحدودی تحت الشعاع قرار داده باشد لیکن به هر تقدیر تاثیرات بنیادی این نهادها را در افراد واجتماعات نمی توان نادیده گرفت وشناخت این عوامل ،بویژه در رابطه با بهداشت وسلامت روانی امری ضروری است منش یا شخصیت اخلاقی انسان قسمتی از کل شخصیت اوست که گاهی انسان خود را هیچ وقت با جامعه واجتماع وفق نمی دهد وگاهی اوقات رفتارهای غیر رفتارهای عرف جامعه انجام می دهد که به رفتار ضداجتماعی معروف است . وگاهی اوقات رفتار غیر اجتماعی که تجارب تلخ و تعارضهایی دائمی اوبا اولیااورا به طرد تمام رفتارهای انسان و تاثیرات مطلوب دیگران مصمم کرده است . خشم ونفرت وسوءظن این شخصیت از دیگران اورا در مقابل خطرات آنها عایق سازی و محافظت می کند .افراد بزهکار وپرخاشگر ضا اجتماعی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند و منش بی اخلاق آنها ثابت شده است . اما افراد دیگری نیز در اجتماع هستند که با هوش و موفق بوده قانون شکنی ویا رفتار ضد اجتماعی را   نیز نکرده اند ،ولی گاهی به اندازه های نسبت به سرشت دیگران بی تفاوتند که گمان می رود در زیر این صورتک و نقاب به اندازه افراد بی اخلاق هستند این افراد به عنوان افرادی هستند که رفتار ضد اجتماعی از خود نشان می دهند اگر بخواهیم این ریشه ها و علل ایجاد منش ضد اجتماعی را بشناسیم باید به سد عامل مهم توجه کنیم یکی خصوصیات سرشتی یا فطری است که به آن مزاج هم می گویند و آمیزنک روان شناس بزرگ معاصر در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که افراد برون گرا دمتلون الفراجشدید معیارهای اخلاقی را دیرتر می آموزند تا دیگران در دست است که نشان می دهد کسانی که از نظر عاطفی بی تفاوت هستند که گاهی اوقات این رفتارضداجتماعی باعث بوجودآمدن رفتارهای که بر خلاف جامعه است و گاهی آدمی را به حد نابودی وویرانگری می رساند .

  صبوری – 1382 – ص 128

بیان مسئله :

اعتیاد عبارت است از وصفی که در اثر تکرار استفاده از ماده یا موادی طبیعی یا مصنوعی ایجاد می شود ،که دراین حال فرد وابستگی جسمی وروانی به آن مواد پیدا می کند وپس از گذشت زمان قطع این وابستگی دشوار است ،براساس این مفهوم وابستگی به مواد یا سوءمصرف داروی را جانشین واژه اعتیاد کرد که این رفتار جزءرفتارضد اجتماعی به حساب می آیند که تعدادی از افراد شهر به دلایل مختلف درونی و بیرونی از موادی استفاده می کنند که چون جنبه تعزیر یا تحریک دارد ،علی رغم مضار این مواد به آسانی قادر به ترک آنها نیستند . سابقا”واژه معتاد معنی محدودی داشت و به کسانی گفته می شد که به الکل و مواد مخدر را بستگی داشتند این مطلبی شناخته شده بود که در حالات عاطفی ،شناختی و رفتاری انسان تغییرات عمده ایجاد می کنند و جزءرفتار غیر اجتماعی به حساب می آید و وابستگی روانی عبارت است از حالتی که فرد در استفاده از مواد به هدف لذت بردن احساس اجبار می کند این رفتار ،رفتار نادرست و ضد اجتماعی است .

  (جلالی – 1383- ص 76 )

 

 

سئوال مسئله :

آیا رفتار ضد اجتماعی در بین جوانان معتاد بیشتراز جوانان غیر معتاد است ؟

اهداف تحقیق :

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پرخاشگری (علوم اجتماعی)

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 23
حجم فایل 47 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

 

فهرست مطالب

مقدمه. 4

پرخاشگری.. 5

اساس زیست شناختی رفتار پرخاشگرانه. 6

انواع پرخاشگری.. 9

دیدگاههای مختلف درباری  پرخاشگری.. 10

نقش رسانه های همگانی در آموزش پرخاشگری.. 12

کنترل پرخاشگری.. 13

روش های کاهش پرخاشگری.. 15

معتقدان به ذاتی بودن پرخاشگری و دلایل آنان. 17

پیشینه تحقیق.. 19

منابع. 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

زمانی  باغ وحش شهر لوس آنجلس دو نمونه از خطرناکترین موجود دنیا رابه معرض نمایش گذاشته بود  این تنها موجودی بود که میتوانست زمین و همه ی حیوانات آن را نابود کند .آیا میتوانید حدس بزنید  این چه موجودی بود ؟حدس شما درست است .در قفسی که به همین منظور تعبیه شده بود  یک دانشجوی پسر و یک دانشجوی دختر از دانشگاه کالیفرنیا  در لوس آنجلس  قرداد شده بودند  آیا شما نیز  با مسئولان باغ وحش لوس آنجلس هم عقیده اند ؟ آیا میتوانید حیوانی را تصور کنید  که نسبت به همنوع خود  بی رحم تر و خشن تر از انسان باشد ؟احتمالا چنین تصوری دشوار است ،زیرا بی رحمی ها ظلمها و خشونتهایی  که انسانها در مورد یکدیگر  از خود نشان میدهند  در هیچ حیوانی دیده نمیشود .به همین دلیل است که برخی صاحب نظران گفته اند :ما رفتار خشونتامیز و پرخاشگرانه  انسان را، حیوانی مینامیم.

 

پرخاشگری

پرخاشگری یکی از مهمترین و بحث انگیزترین انواع انگیزش است. استفاده از آن بعنوان یک مقوله در روانشناسی انگیزش اغلب مورد انتقاد بوده است، چون آشکار است که این گستره وسیع پدیده ها، از جنگ جدید تا مشاجرات بین افراد را در بر می گیرد. 

 ▪ پرخاشگری به این صورت تعریف می شود:

ـ عمل شروع خصومت یا هجوم

ـ تمرین یا عادت شروع حمله

ـ رفتار یا اقدام خصمانه یا ویرانگر

در روانشناسی،پرخاشگری انواع مختلف رفتار را در بر می گیرد، که آشکار است بعضی از آنها با هم مرتبط نیستند. در نتیجه، ارائه تعریفی مختصر از پرخاشگری دشوار است.

مویر( در سال ۱۹۸۶) یک طبقه بندی اولیه، و بسیار موثر، از ۷ نوع مختلف پرخاشگری ارائه داد.

1) پرخاشگری نسبت به

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود